Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2012

A może dopiero w świecie, który nie zna grawitacji, będzie opadanie na dno godne pogardy?
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromzielony92 zielony92

March 21 2012

Samotności, jakaś ty przeludniona!
— S. J. Lec
Reposted fromguitarist guitarist viazielony92 zielony92

February 27 2012

Powiedz mi z kim sypiasz, powiem ci, o kim śnisz.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted bymyzonedaisiesarrivesmetametafrestyleeXYZ

December 16 2011

Ci, co śnią, mają noce bezsenne.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted bymyzoneblackspoonshampainzanimpojderybamartuszkaMagnolia11

November 26 2011

Zero do zera i będzie kariera.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted byzielony92 zielony92
Wchodź w siebie bez pukania.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted byswain1eadkaamyzonecocoaflower
Trzeba wielu lat, by znaleźć przyjaciela, wystarczy chwila by go stracić.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted byunspokenthoughtkiks
Przez życie trzeba przejść z godnym przymrużeniem oka, dając tym samym świadectwo nieznanemu stwórcy, że poznaliśmy się na kapitalnym żarcie, jaki uczynił, powołując nas na ten świat.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted bykryszpinwiasorek
Pomyśl, zanim pomyślisz.
— Stanisław Jerzy Lec
O pisowni. Nie masz morale bez ale.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted byzielony92zielony92cattolico

November 10 2011

Można oczy zamknąć na rzeczywistość, ale nie na wspomnienia.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted bymyzoneNocturia

November 09 2011

Nic nie mija bez echa, nawet cisza.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromzielony92 zielony92

November 07 2011

0959 ead2 500
znalezisko
Reposted byzielony92myzonemalinowychrusniak

November 06 2011

Można być wirtuozem fałszywej gry.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted byzielony92asdrfgKama
Podrzuć własne marzenia swoim wrogom, może zginą przy ich realizacji.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted byzielony92myzoneasdrfgKamatytuterazthenotebookegoistkaimponderabiliaolawieglupiasuka
Mężczyźni wolą kobiety ładne niż mądre, ponieważ łatwiej im przychodzi patrzenie niż myślenie.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted bybelieve17sislea
Mądrości powinno być pod dostatkiem, któż z niej bowiem korzysta.
— Stanisław Jerzy Lec
Łatwiej jest mieć kilka własnych książek niż jedno własne zdanie.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted bywiasorek wiasorek
Geniusz nie chroni od nieszczęścia.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted byiirritability iirritability
Gdy nadchodzi świt, trudno walczyć przeciw nocy, która przyjdzie.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted byzielony92 zielony92
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl